Content

Kauba tagastamine

  • Tellijal on õigus esitada toote tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone HeidyStyle OÜle e-posti aadressil info@kuukivihelmepood.ee või telefoninumbril (+372) 744 2273 hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul toote kättesaamisest arvates.
  • Tellijal on õigus e-poest tellitud toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul. Juhul kui tellija taganeb tellimusest, siis kohustub tellija tagastama kasutamata ja kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate ja toodete saamisest arvates.
  • Tellija tagastab e-poest tellitud tooted Kuukivi Helmepoe kauplusesse (Võru tn 10, Tartu). Muul viisil tagastatud kaupade transpordi maksumuse tasub tellija.
  • Tellijale tagastatakse tellimuse eest tasutud summa, v.a. transpordi maksumus. Kui tellija sai kauba tasuta transpordiga, on ta kohustatud hüvitama HeidyStyle OÜ-le transpordiga seotud kulud tellimuse tagastamisel. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.
  • Juhul kui tellija tagastatud toode on kasutatud, siis on HeidyStyle OÜl õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.
  • HeidyStyle OÜ kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija pretensioonid.
  • HeidyStyle OÜ kohustub tellija pretensiooni lahendama 14 tööpäeva jooksu juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad. Juhul kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.
  • HeidyStyle OÜ kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. HeidyStyle OÜ vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel tellijale. HeidyStyle OÜ ei vastuta pärast toote üleandmist tahtlikult või tahtmatul tekitatud puuduste eest.