Content

Kasutaja tingimused

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad HeidyStyle OÜ interneti kodulehel www.helmepood.ee asuva toodete tellimiskeskonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) toodete tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks üldistele tellimistingimustele reguleerivad tellija ja HeidyStyle OÜ vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, e-poe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Toodete tellimise kord

 • Toodete tellimiseks ei pea tellija registreerima end Helmepood.ee lehe kasutajaks.
 • Tellija valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse, toodete eest tasumise ja transpordiviisi ning kinnitab tellimuse.
 • Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt tellija valitud transpordiviisile.
 • Tellija kinnitatud tellimuse eest on HeidyStyle Oü-le võimalik tasuda internetipangas.
 • Tellimus jõustub pärast tellitud toodete eest tasutud summa laekumist HeidyStyle OÜ pangakontole. Tellimise jõustumisest teavitab HeidyStyle OÜ tellijat e-posti teel.
 • Tellitud tooted toimetab HeidyStyle OÜ tellijale vastavalt tellija tellimuse estamisel valitud viisile: kas HeidyStyle OÜ Kuukivi Helmepoe Tartu kauplusesse, Eesti Posti tähtstandardpakiga, ELS Kulleriga, Post24 pakiautomaadi kaudu või SmartPosti pakiautomaadi kaudu.
 • HeidyStyle OÜ Kuukivi Helmepoe Tartu kauplusesse jõuab tellimus hiljemalt kahe tööpäeva jooksul peale teelimuse eest tasumist. Kliendile saatetakse tellimuse poodi jõudmisel teavitav e-kiri. Tellija saab tellimuse kätte kuni ühe kalendrikuu jooksul teavituse saamisest isikuttõendava dokumendi alusel. Kui tellija ei ole ühe kuu jooksul tellimusel järel käinud, tühistatakse tellimus ja raha tagastatakse arveldusarvele, mida kasutati ellimuse eest tasumiseks.
 • Eesti Posti tähtstandardpakk jõuab tellija elukohajärgsesse postiasutusse hiljemalt nelja tööpäeva jooksul tellimuse jõustumisest (HeidyStyle OÜ ei vastuta AS Eesti Post poolt põhjustatud viivituste eest). Postisaadetise saabumise teade postiasutusse edastatakse saaja postkasti hiljemalt järgmisel tööpäeval. Kui Sa pole postkontoris pakil järel käinud ega palunud seda kauem kohal hoida, tühistatakse tellimus. Pärast paki Eesti Posti poolt tagastamistHeidyStyle OÜ-le peab HeidyStyle OÜ tellimuse summast kinni 3,8 eurot ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse kliendi arveldusarvele.
 • ELS Kuller toob kauba Sinu poolt märgitud aadressile hiljemalt kolme tööpäeva jooklsul peale tellimuse jõustumist (HeidyStyle OÜ ei vastuta AS Eesti Post poolt põhjustatud viivituste eest). Paki kättetoimetamisel võtab kuller Sinuga eelnevalt ühendust ja lepib kokku sobiva aja saadetise üleandmiseks. Selleks kontrolli kindlasti üle kontaktandmetes olev telefoninumber ja aadress, kuhu saadeis peab jõudma. Juhul kui kuller Sinuga telefoni teel ühendust ei saa, jäetakse Sinu postkasti teatis ja tellimuse saad kätte lähimast postkontorist. Kui Sa pole 15 kalendripäeva jooksul ka postkontoris pakil järel käinud ega palunud seda kauem kohal hoida, tühistatakse tellimus. Pärast paki Eesti Posti poolt tagastamistHeidyStyle OÜ-le peab HeidyStyle OÜ tellimuse summast kinni 5,50 eurot ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse kliendi arveldusarvele.
 • Post24 toob paki tellija valitud pakiautomaati Eesti piires hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse jõustumist (HeidyStyle OÜ ei vastuta AS Eesti Post poolt põhjustatud viivituste eest). Tellimuse saabudes pakiautomaati saadetakse tellija mobiilile ja e-posti aadressile teatis, kus on kirjas pakiautomaadi asukoht, lahtiolekuajad ja personaalne uksekood. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Post24 pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates teatise saabumisest tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödudes võetakse kliendiga paki kättesaamise osas uuesti ühendust. Kui kliendiga ühendust ei saada, tühistatakse tellimus. Pärast paki Eesti Posti poolt tagastamistHeidyStyle OÜ-le peab HeidyStyle OÜ tellimuse summast kinni 2,35 eurot ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse kliendi arveldusarvele.
 • SmartPOST toob paki tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse jõustumist (HeidyStyle OÜ ei vastuta AS Itella Smartpost poolt põhjustatud viivituste eest). Tellimuse saabudes pakiautomaati saadetakse tellija mobiilile ja e-posti aadressile teatis, kus on kirjas pakiautomaadi asukoht, lahtiolekuajad ja personaalne uksekood. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates teatise saabumisest tellija mobiilile ja e-posti aadressileVäljastamata pakkide kohta saadetakse tellijale täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Sa pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, tühistatakse tellimus. Pärast paki SmartPosti poolt tagastamistHeidyStyle OÜ-le peab HeidyStyle OÜ tellimuse summast kinni 2,60 eurot ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse kliendi arveldusarvele.

 

Registreerimise kord

 • HeidyStyle OÜ Kuukivi helmepoe registreerunud kliendiks saab, kui Sa täidad registreerumisankeedi aadressil www.helmepood.ee .
 • Registreerumiseks on vaja täita kõik tärniga (*) märgitud lahtrid.

Tellija õigused

 • Tellijal on õigus tellida tooteid internetikeskkonnas Helmepood.ee HeidyStyle OÜ sätestatud hindadega ja fikseeritud tingimustel.
 • Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama HeidyStyle OÜ fikseeritud tingimustele.
 • Tellijal on õigus esitada toote tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone HeidyStyle OÜle e-posti aadressil info@kuukivihelmepood.ee või telefoninumbril (+372) 744 2273 hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul toote kättesaamisest arvates.
 • Tellijal on õigus e-poest tellitud toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul. Juhul kui tellija taganeb tellimusest, siis kohustub tellija tagastama kasutamata ja kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate ja toodete saamisest arvates.
 • Tellijale tagastatakse tellimuse eest tasutud summa, v.a. transpordi maksumus. Kui tellija sai kauba tasuta transpordiga, on ta kohustatud hüvitama HeidyStyle OÜ-le transpordiga seotud kulud tellimuse tagastamisel. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.
 • Juhul kui tellija tagastatud toode on kasutatud, siis on HeidyStyle OÜl õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.

 

Tellija kohustused

 • Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula või küla/maakond), kontakttelefon ja võimalusel e-posti aadress.
 • Juhul kui tellija ja toote saaja on erinevad, peab tellija esitama eelmises punktis fikseeritud andmed ka saaja kohta.
 • Juhul kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta üle-eelmises punktis fikseeritule, ei garanteeri HeidyStyle OÜ toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab HeidyStyle OÜ tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
 • Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

 

HeidyStyle OÜ õigused

 • Juhul kui tellija ei täida üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri HeidyStyle OÜ tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.
 • Juhul kui tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on HeidyStyle Oül õigus avaldada tellija andmed maksehäirete registris.

 

HeidyStyle OÜ kohustused

 • HeidyStyle OÜ kohustub tellijani toimetama korrektse ja komplekse toote.
 • HeidyStyle OÜ kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija pretensioonid.
 • HeidyStyle OÜ kohustub tellija pretensiooni lahendama 14 tööpäeva jooksu juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad. Juhul kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.
 • HeidyStyle OÜ kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. HeidyStyle OÜ vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel tellijale. HeidyStyle ei vastuta pärast toote üleandmist tahtlikult või tahtmatul tekitatud puuduste eest.

 

Küsimuste tekkimisel helistage klienditoe telefonil (+372) 744 2273 või kirjutage e-posti aadressil info@kuukivihelmepood.ee .

HeidyStyle OÜ